Çocuk Cerrahisi Sözlü Soruları

 

 1. Total parenteral beslenme yapılan bir süt çocuğunda, günlük enerji gereksiniminin yüzde (%) kaçının protein kaynaklı olması beklenir?

 2. Yara iyileşmesinin fazlarını sayınız. İnflamasyon fazında hangi olaylar gerçekleşmektedir?

 3. Ameliyat sırasında ve sonrasında kanamadan korunmak için minimum trombosit sayısı kaç olmalıdır?

 4. Sepsisten kuşkulanılan yenidoğanda hangi immün yanıt göstergelerine bakılır?

 5. Fetüsün ve yenidoğanın ekstrasellüler ve intrasellüler komparmanlarındaki vucut suyu oranı nasıldır?

 6. Yenidoğan sepsis sendromu tanısında kullanılan Bone kriterlerini sayınız.

 7. Çocuklarda travmatik asfiksi (torasik kompresyon sendromu) için uygun tedaviyi tanımlayınız.

 8. Altı yaşındaki bir çocuğun başının ve alt ekstremitelerinden birinin tümü, üst ekstremitelerinden birinin yarısı kaynar su ile yanmıştır. Bu çocuktaki yanık alanı yüzde (%) kaçtır?

 9. Künt göğüs travması sonrası oluşan patolojileri birer cümle ile söyleyiniz.

 10. Araç dışı yaralanma ile getirilen erkek çocukta üretral meadan kan gelmektedir. Düz radyogramda pelvis kırığı izlenen bu hastada, hangi organ yaralanmıştır? Böyle bir hastada neye dikkat edersiniz?

 11. Çocukluk çağı künt travmalarında en sık yaralanan organ hangisidir?

 12. Özofagus atrezisi-trakeoözofageal fistül anomali yelpazesinin anatomik tiplerini şekil çizerek gösteriniz.

 13. Tiroglosal kist ile ilgili bir kaç cümle söyleyiniz.

 14. Yabancı cisim aspirasyonu öyküsü ile gelen 3 yaşındaki bir hastada ne yaparsınız. Sırası ile söyleyiniz.

 15. Ön mediastende kitle tespit edilen bir hastada kanda alfa fetoprotein yüksekliğinde en

 16. olası tanı nedir?

 17. Aralıklı kolik tarzı karın ağrısı, kusma ve rektal kanama şikâyeti olan 10 aylık bir bebekte akla ilk gelmesi gereken tanı nedir?

 18. Hangi patolojide göbekten intestinal içerik geldiği görülür?

 19. Çocukluk çağı invajinasyonları ile ilgili on (10) cümle söyleyiniz.

 20. Gastroşizis ile ilgili beş (5) cümle söyleyiniz.

 21. Çocuklar neden kusar? On (10) cümle ile özetleyiniz.

 22. Gastroözofageal reflü tedavisinde cerrahi endikasyonları sayınız.

 23. Kısa bağırsak sendromunun nedir?

 24. Konjenital duodenal tıkanıklığa en sık eşlik eden anomali nedir?

 25. Testis torsiyonu ile ilgili abeş (5) cümle söyleyiniz.

 26. Tek tarafında testis palpe edilemeyen erkek çocuk hastada yapılması gereken tanısal incelemeler nelerdir?

 27. Monosemptomatik nokturnal enürezis ile getirilen bir çocuk hastanın, en erken kaç yaşından sonra tedavi edilmesi gerekir?

 28. Üretral kateterizasyonla alınan idrar örneğinde en az kaç koloni gram (-) basil, idrar yolu enfeksiyonu olarak değerlendirilmelidir?

 29. Cinsel farklılaşma bozuklukları ile ilgili on cümle yazınız.

 30. Çocuklarda üreteropelvik bileşke tıkanıklığı ile ilgili on cümle yazınız.

 31. Çocukluk çağında görülen inmemiş testisler ile ilgili on cümle yazınız.

 32. Kız çocuklarında indirekt fıtık kesesi içerisinde hangi organ en sık bulunur?

 33. Solunum sıkıntısı içinde bulunan bir hastayı nasıl tanırsınız?

 34. Uluslararası vezikoüreteral reflü sınıflama sistemine göre reflü derecelerini şekil çizerek gösteriniz.

 35. Fizik muayenede saptadığınız bir kitleyi hasta dosyasına yazarken hangi özelliklerini belirtirsiniz?

 36. İnfantil hipertrofik pilor stenozunda kusma yakınması en sık ne zaman başlar?

 37. Cümleyi tamamlayınız. Malrotasyon, orta barsak gelişimin .............. evresi, ……………….. haftalar arası ekstraembriyonik boşluğa (umblikal kord içine herniye olan) geçmiş barsakların ……………… içine saat yönünün ………………. sup. mezenterik arter etrafında ………………… derece bir dönüş ile royasyon yaparak girmesinde meydana gelen sorun yüzünden oluşmaktadır.

 38. Gastroşizis ile doğan bir bebekte Birinci Basamak Hekimi olarak yapmanız gereken işlemlerden 5 tanesini sayınız.

 39. Testis torsiyonun tarifini yapınız.

 40. Çocuklarda görülen penisin doğumsal anomalilerini tanımlayınız.

 41. Veru montanum ürüner sistemde anatomik olarak nerede yer alır.

 42. Çocuklarda hidronefroza neden gelişir?

 43. Vezikoüreteral Reflü hastalığını tanımlayınız.

 44. Vezikoüreteral Reflü hastalığının derecelendirmesini şekil çizerek gösteriniz.

 45. Sistogram (MSUG, miksiyosistoüreterogram) nedir, neden yapılır, nasıl yapılır?

 46. Üç aylık bir bebekte işeme zorluğu neden oluşur?

 47. İki günlük bir bebek neden safralı kusar?

 48. İki- üç haftalık bir bebek neden kusar?

 49. Doğduğundan beri karın distansiyonu olan, aralıklı safralı kusması ve aralıklı patlar tarzda gaz ve mekonyum çıkaran, 7 günlük olguda hangisi düşünülmelidir?

 50. Çocuklarda akut karın en sık nedeni nedir?

 51. Kabızlık yakınması ve rektal kanama yakınması ile başvuran 5 yaşındaki çocukta öncelikle ne düşünülmelidir?

 52. Meckel diveritkülünün hastalığında “ikiler kuralı” nedir?

 53. Gastroözefageal reflü araştırmasında kullanılan tanısal yöntemleri sayınız?

 54. Yenidoğan döneminde inmemiş testis saptanan hastanın düzeltici ameliyatı ne zaman yapılmalıdır?

 55. Hirschsprung hastalığında kesin tanı nasıl koyulur?

 56. Tiroglosal kist ile ilgili beş cümle söyleyiniz.

 57. Tüp torakostomi ve kapalı su altı drenejı nedir? Neden yapılır? Nasıl yapılır?

 58. Acil serviste solunum sıkıntısı nedeni ile getirilen bir hastada tansiyon pmömotoraks tanısı alıyorsa, yapılacak ilk işlem ne olmalıdır?

 59. Anorektal masformasyon hastalığı nasıl bir hastalıktır? Şekil çizerek tanımlayınız.

 60. Yenidoğan bebeklerde hangi durumlarda sarılık ortaya çıkar?


 

Prof. Dr. Hüseyin İLHAN

1

111020131004

HATİCE AKSOY

2

111020131109

HAKAN İSPİR

3

111020141003

HÜSEYİN ALP AKBULUT

4

111020141016

EMİNE ALTINÖZ

5

111020141075

ORHAN ETHEM ER

6

111020141132

ECE KOÇ

7

111020141182

ÖZCAN TONĞA

8

111020141229

BENI ALI OMARI

9

111020141241

YUNUS EMRE YAKAR

10

111020151003

SEDA NUR CİHAN

11

111020151008

ZEKİ DEMİRHAN KUVET

12

111020151013

ZEYNEP BAŞOĞLU

13

111020151017

AYŞENUR ATAN

14

111020151021

AHMET AKTAŞ

15

111020151032

AYBÜKE NAZLI AYDEMİR

 

Prof. Dr. Baran TOKAR

16

111020151036

NARİN BENGİSU HERDEM

17

111020151040

YASEMİN ALİ

18

111020151047

SERCAN YETEREL

19

111020151051

BÜŞRA ACUN

20

111020151055

HAZAL ÖYKÜ YILMAZ

21

111020151061

FURKAN PALAZ

22

111020151067

İSA CEM AZAZİ

23

111020151071

GİZEM ANIL

24

111020151075

MUHSİN BAKLA

25

111020151081

ÖZGÜR KIRNAP

26

111020151085

DENİZ TEKELİ

27

111020151089

CANSU KABAKÇI

28

111020151093

AYŞEGÜL ÖZ

29

111020151097

SELİN SU ÜMMETOĞLU

30

111020151102

KÜBRA TOZMAN

 

Dr. Öğr. Üy. Surhan Arda

31

111020151107

EMRE ERDOĞAN

32

111020151111

MEHMET ARSLAN

33

111020151115

TÜRKAN EKİN HIZ

34

111020151120

CANBERK GÜLLÜ

35

111020151125

BURAK ORTALIK

36

111020151130

ESEN KARAKUŞ

37

111020151134

İREM YALÇINKAYA

38

111020151140

CİHAN ÖNER

39

111020151145

NURSENA ÇETİN

40

111020151149

VURAL AYDIN

41

111020151154

FURKAN BİÇER

42

111020151159

CAFER TAYYAR EYVAZ

43

111020151163

CANER ŞİMŞİR

44

111020151168

MERİH KUTMAN ÜSTÜNER

45

111020151172

GÖZDE MÜEZZİNO

 

 

Dr. Öğr. Üy. Umut Alıcı

46

111020151176

ESRA SOLAK

47

111020151180

TARIK YASİN TOPÇUOĞLU

48

111020151184

EMRE CESUR

49

111020151196

MURAT BABAHANOĞLU

50

111020151202

ELİF NUR ARIKAN

51

111020151206

ASLIHAN ŞENARYA

52

111020151211

KAAN ÇİNİ

53

111020151227

SERHAT GÜNAY

54

111020151230

MALICK TOURE

55

111020151236

BENGİSU BİLGİN

56

111020151244

TUĞÇE GÜLTEPE

57

111020151250

MERYEM BÜŞRA ULUCA

58

301220161002

FURKAN ÇAĞATAY ÇAĞLAR

59

111020161229

BÜŞRA ÇALIK